Solar Enerji Sistemleri

Türkiye Dünya üzerinde 36o-42o kuzey enlemleri ve 26o-45o doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Türkiye'nin yıllık ortalama Güneş Işınımı 1303 kWh/m2yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2623 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7,2 saat, toplamada ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. 9,8 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) ısıl uygulamalara olmak üzere yıllık 26,2 milyon TEP enerji potansiyeli mevcuttur. Yılın 10 ayı boyunca teknik ve ekonomik olarak ülke yüzölçümünün %63'ünde ve tüm yıl boyunca %17'sinden yararlanılabilir.

Termal Güneş enerjisi kullanım miktarı 2007 verilerine göre Türkiye'de ki kurulu güç 7.105 MWth ve 10.150.000 m²'dir.Bu sıralama içinde Türkiye 10 milyon m² kurulu Güneş kollektörleri ile son derece iyi bir yerde bulunmaktadır.

Fotovoltaik Güneş enerjisi kullanım miktarı 2009 verilerine göre 4MW değerine ulaşmış bulunmaktadır.

Arelsa Mühendislik olarak, Japon teknoloji devi Omron marka solar invertörleri önermekte ve kurduğumuz sistemlerde tercih etmekteyiz.

Tercih sebeplerimiz:

PID güçte %70 düşüşe neden olur.

İki yıl önce Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics (Fraunhofer Silikon Fotovoltaik Merkezi), esas olarak PV dizisindeki negatif ön gerilimin neden olduğu bir olay olan Potansiyel Kaynaklı Bozulma (PID) konusunda kapsamlı bir araştırma yaptı.
Bu araştırmanın sonuçları, sadece birkaç yıl hizmet verdikten sonra PID'nin güneş enerjisi santralinin güç verimini %70 kadar düşürdüğünü gösterdi.
Bu araştırma yayınlandıktan hemen sonra bazı PV modülü üreticileri kullandıkları yalıtım maddelerini değiştirdi ve modüllerinde PID olmadığını ilan etti; ancak bu strateji kesinlikle kanıtlanmamıştır ve PID riski gerçek bir tehdit olarak durmaktadır.
Dahası, bu potansiyel bozulma mekanizması IEC 61215'te listelenen tipik PV testleri tarafından izlenmemektedir. Ek olarak, ilk birkaç yılda görünür hale dahi gelmeyebilir ve çoğu PV santrali finansal olarak 25+ yıllık kullanım ömrüne göre planlandığından iki kat tehlikeli olmaktadır.

PID çözümleri

PID'den korunmanın bir olası yolu, entegre transformatörü olan bir invertör ve PV dizisinin negatif kutbunu topraklamak için ek donanım kullanmaktır.
Ancak Omron'un KP100L fotovoltaik invertörü PID'yi entegre transformatör veya başka herhangi bir donanım olmadan önler ki bu daha ucuz, daha hafif, daha küçük ve daha verimli olduğu anlamına gelmektedir. Yapılan bağımsız testler KP100L'nin PID'yi engellediğini göstermiştir

KP100L fotovoltaik invertör

Solar Enerji

KP100L’nin pek çok sistemle uyumlu olması sayesinde, monokristal ve polikristal güneş modülleriyle kullanım mümkündür. Ayrıca, geniş MPPT gerilim aralığı bulunan üç MPPT cihazı maksimum çıkış gücü ve yüksek verimliliği güvence altına alır. Omron ve önde gelen bir Japon Üniversitesi tarafından geliştirilen özel elektronik devre bu özellikleri mümkün kılmıştır.

Akıllı güneş izleyici kontrolü – tek noktadan çözüm (kontrol komponentleri ve yazılım)
Yüksek verim yatırımda hızlı geri dönüş sağlar
En yüksek performans – Geniş gerilim aralığı bulunan 3 MPPT cihazı maksimum çıkış gücünü güvence altına alır
Pek çok sistemle uyumlu - aynı invertörle monokristal ve polikristal güneş modülleri
Yüksek kaliteyle üst düzey güvenilirlik
Kolay izleme/Kolay çözümler