Endüstriyel Otomasyon ve SCADA Sistemleri

Dünyada özellikle 1980´li yıllardan sonra, endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretiminde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Gelişen ve değişen dünya pazarlarında teknolojinin ilerlemesiyle, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken; müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun pazar rekabeti sonucu, ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler doğmuştur. Bunlardan biri de endüstriyel otomasyon kavramıdır. Endüstriyel otomasyon kavramı, özellikle tasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretimi ve mühendislik eğitiminde önemli değişikliklere neden olmuştur. Robot teknolojisinin her alanda yaygın şekilde kullanıldığı günümüzde, endüstriyel otomasyon, teknolojinin bir gereği hatta zorunluluğudur.
Ürün tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı kontrol, üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolü, hareketli robot sistemleri, kuvvet elektroniği, mikro sistem tasarımı ve uygulamaları, endüstriyel kontrol tasarımı, algılayıcılar ve robot sistemleri, görüntü işleme, yapay sinir ağları, yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi alanlar, savunma sanayi, otomotiv ve tekstil sektörleri endüstriyel otomasyonun ilgi alanlarından başlıcalarıdır.

Endüstriyel Otomasyon faaliyet konularını şirketimiz tecrübelerine dayanarak aşağıdaki başlıklar altında gruplandırabiliriz.

• Pompa İstasyonu Otomasyonu, SCADA Sistemleri
• Atık ve Temiz Su Arıtma Otomasyonu, SCADA Sistemleri
• Madencilik Bilgi ve Güvenliği Otomasyonu, SCADA Sistemleri
• Tünel Bilgi ve Güvenliği Otomasyonu, SCADA Sistemleri
• Gemi Bilgi ve Otomasyonu SCADA Sistemleri
• Liman Tesisleri SCADA Sistemleri
• Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları SCADA Sistemleri
• Petrol ve Doğal Gaz Sahası SCADA Sistemleri

 Bagram Airport Waste Water Treatment Plant SCADA System

Water Treatment Project Pumping Station SCADA System